همکاری با کارپینو

موسسه کرایه اتومبیل یا آژانس

درآمد بیشتری از وقت آزاد رانندگان خود کسب کنید

اخذ نمایندگی

رانندگان تاکسی را جذب کنید و در کمیسیون سفر با ما شریک شوید

موسسه کرایه اتومبیل یا آژانس

درآمد بیشتری از وقت آزاد رانندگان خود کسب کنید

شما همکاران گرامی، میتوانید از وقت آزاد رانندگان آماده به کار خود و مسافرینی که در منطقه فعالیت شما نیاز به خودرو دارند، با روشی موثر و بهینه خدمت رسانی کرده و از این طریق درآمد بیشتری را کسب کنید

اخذ نمایندگی

رانندگان تاکسی را جذب کنید و در کمیسیون سفر با ما شریک شوید

در این مدل همکاری شما به عنوان نماینده کارپینو میتوانید در شهر خود اقدام به جذب راننده نموده و از کمیسیون سفر درامد کسب نمایید.