1

از لیست بسته های موجود، بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2

شماره موبایلی را که می‌خواهید بسته روی آن فعال شود وارد کنید و دکمه «ادامه» را فشار دهید.

3

در صورتی که قبلاٌ در کارپینو ثبت‌نام نکرده باشید، فرم زیر به شما نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت به مرحله 5 هدایت می‌شوید.

4

جنیست، نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. کد تاییدی که به شماره موبایل شما ارسال شده است را نیز وارد نمایید و دکمه «ثبت نام و ادامه» فشار دهید تا ثبت نام شما کامل شود.

5

اطلاعات بسته انتخابی و شماره موبایلی را که می‌خواهید بسته روی آن فعال شود بررسی کنید. در صورت تایید دکمه «پرداخت» را فشار دهید.

6

در صفحه درگاه پرداخت، اطلاعات کارت خود را وارد کنید و دکمه پرداخت را فشار دهید

7

پس از انجام تراکنش، پیام «پرداخت شما با موقفیت انجام شد» به شما نمایش داده می‌شود. در این مرحله، بسته با موفقیت بر روی شماره مورد نظر فعال شده است و به صورت خودکار بر روی سفرهای شما اعمال می‌شود. در ضمن برای اطمینان خاطر شما، پیامک فعالسازی بسته نیز برایتان ارسال می‌شود.

8

در صورت نیاز، دکمه «مشاهده فاکتور» را فشار دهید تا اطلاعات بسته را مشاهده نمایید.

راهنمای استفاده و خرید بسته‌های تخفیفی کارپینو1

از لیست بسته های موجود، بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2

شماره موبایلی را که می‌خواهید بسته روی آن فعال شود وارد کنید و دکمه «ادامه» را فشار دهید.

3

در صورتی که قبلاٌ در کارپینو ثبت‌نام نکرده باشید، فرم زیر به شما نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت به مرحله 5 هدایت می‌شوید.

4

جنیست، نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. کد تاییدی که به شماره موبایل شما ارسال شده است را نیز وارد نمایید و دکمه «ثبت نام و ادامه» فشار دهید تا ثبت نام شما کامل شود.

5

اطلاعات بسته انتخابی و شماره موبایلی را که می‌خواهید بسته روی آن فعال شود بررسی کنید. در صورت تایید دکمه «پرداخت» را فشار دهید.

6

در صفحه درگاه پرداخت، اطلاعات کارت خود را وارد کنید و دکمه پرداخت را فشار دهید

7

پس از انجام تراکنش، پیام «پرداخت شما با موقفیت انجام شد» به شما نمایش داده می‌شود. در این مرحله، بسته با موفقیت بر روی شماره مورد نظر فعال شده است و به صورت خودکار بر روی سفرهای شما اعمال می‌شود. در ضمن برای اطمینان خاطر شما، پیامک فعالسازی بسته نیز برایتان ارسال می‌شود.

8

در صورت نیاز، دکمه «مشاهده فاکتور» را فشار دهید تا اطلاعات بسته را مشاهده نمایید.