اگر هزینه سفر شما 17000 تومان یا کمتر باشد، سفر شما به صورت اتوماتیک رایگان خواهد بود و اگر هزینه سفر شما بیش از 17000 تومان باشد، تا سقف 17000 تومان در سفر مذکور تخفیف خواهید داشت.